Early Childhood and Peace: Connection and Intervention

Child
Author Diana Sunar, Yankı Yazgan
Year 2015
Abstract Çocukların küçük yaştaki deneyimleri ve çevreleri ile etkileşimleri, daha ilerideki hayat evrelerinde ailede veya toplumda yaşayacakları sorunlara barışcıl, şiddet içermeyen çözümler bulma becerilerini ve olasılıklarını önemli ölçüde arttırır. Yazımızda savunduğumuz bu fikir, insanoğlunun dünyada barış arayışları doğrultusunda zengin bir yelpaze oluşturan fikirler, bilimsel buluşlar, sosyal hareketler ve siyasi politikalar gibi çözümlerden sadece bir tanesidir. Bu yelpazede yer alanlar filozoflardan nöröbilimcilere, okulöncesi öğretmenlerinden diplomatlara, terapistlerden hayırseverlere uzanan inanılmaz bir çeşitlilik ve sayıdadır.. Ancak, hepsi de barış kültürünün inşa edilmesi için bir barış söyleminin geliştirilmesi gerektiği hususunda hemfikirdir. Bu yazıyı kaleme alırkenki amacımız okuyucunun bu söylemlerin farkındalığına küçük bir katkı yapmaktır.
Reference Sunar, D., & Yazgan, Y. (2015). Early childhood and peace: Connections and interventions. Istanbul: Mother Child Education Foundation.