fbpx

Babalar Günü’nde AÇEV’den İlgili ve Sorumluluk Üstlenen Babalık Çağrısı

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) olarak bu Babalar Günü’nde “Anlayınca Baba Olursun” dedik.  Bu çağrıyla babaların, çocukların bakım ve gelişiminde sorumluluk üstlenmeleri için gerekli bilgi ve becerileri edinmiş yetkin birer ebeveyn olmalarını desteklemek üzere tüm toplumda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Babalar Günü çağrımızı, babalığın değişiminde ve dönüşümünde etkili olabilecek kamu kurumları, belediyeler, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları gibi kurumların da ilgili ve sorumluluk üstlenen babalığı destekleyecek şekilde harekete geçmeleri için yapıyoruz.

‘Baba olunca anlarsın’ yerine ‘Anlayınca baba olursun’ diyoruz

1996 yılından bu yana 1500’den fazla gönüllü eğitimci yetiştirdik ve onların destekleriyle 5 bine yakın destek grubu açtık. Başta Baba Destek Programı olmak üzere, uyguladığımız programlarla 3-6 ve 7-11 yaş dönemi çocukları olan 60 binden fazla babaya ulaştık. Programlarımıza katılan babalar, çocukları doğduğunda değil; çocuklarıyla ilgili sorumluluk aldıkları, onlarla ilgilendikleri, onları anladıkları ve bu ilgiye karşılık aldıkları zaman baba olduklarını anladıklarını belirtiyor. Bu geribildirimden hareketle Babalar Günü’nde, hepimizin çok aşina olduğu ‘Baba olunca anlarsın’ cümlesini; ‘Anlayınca baba olursun’a çeviriyoruz. Çocuğuyla ilgili sorumluluk almak isteyen ama ne yapacağını bilemeyen babalara programlarımızla ve kampanyalarımızla destek oluyoruz.

İlgili ve sorumluluk üstlenen babalığın güçlendirilmesi için herkesin desteği önemli

AÇEV olarak babaların, çocukların bakımında ve gelişiminde sorumluluk üstlenmelerini, çocukları ile demokratik ilişki kurmalarını, birlikte kaliteli zaman geçirmelerini desteklemek amacıyla yıl boyunca farklı kanallarda çalışmalar yürüteceğiz. Toplumun babalığa atfettiği rolleri, babalara yapılan destek ve teşvikleri, babaların katılımı önündeki engelleri, erkeklik rolleri ile babalık arasındaki ilişkiyi tüm toplum ve ilgili aktörler nezdinde tartışmaya açıyor ve gerekli farkındalığın yaratılması için herkesin katkısını ve desteğini bekliyoruz!

AÇEV'DEN SON HABERLER

Deprem bölgesi çalışmalarımıza destek olun.