fbpx

Birleşmiş Milletler Sosyal Kalkınma Komisyonu 62. Oturumu (CSocD62)

Birleşmiş Milletler Sosyal Kalkınma Komisyonu 62. Oturumu (CSocD62) kapsamında Dünya Erken Çocukluk Eğitimi Örgütü’nün (OMEP) diğer STK’larla iş birliğinde düzenlediği ve dünya çapında zorla yerinden edilen milyonlarca çocuğun karşılaştığı zorlukların ele alındığı “Keeping the Promise: Leave No One Behind! Social Protection Responses to Forcibly Displaced Children” panelinde yer aldık.

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Strateji, Uluslararası Çalışmalar ve İşbirlikleri Direktörümüz Suna Hanöz-Penney, eşitsizlik, yoksulluk, açlık, çatışma, şiddet, zorla yerinden edilme ve iklim değişikliğinin çocukları nasıl etkilediğine dikkat çekti.

Sürdürülebilir kalkınma ve sosyal uyum için güçlü temeller inşa etmek ve barış kültürünü teşvik etmek için küresel çözümlere ihtiyaç olduğunun altını çizen Hanöz-Penney, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında da yer alan erken çocukluk gelişiminin (EÇG) önemini vurguladı.

Ayrıntılı bilgi edinmek ve etkinlik yayınını izlemek için:
https://social.desa.un.org/sdn/keeping-the-promise-leave-no-one-behind 

AÇEV'DEN SON HABERLER

Deprem bölgesi çalışmalarımıza destek olun.