fbpx

Türkiye’de yaşamın mucizevi yıllarına bakış

Türkiye’de yaşamın mucizevi yıllarına bakış…

Araştırmalar beynin ilk 6 yılda bir daha hiç olmayacağı kadar hızlı bir gelişim içinde olduğunu gösteriyor. Yaşamın mucizevi yılları olarak adlandırabileceğimiz bu dönem kişinin ilerki yaşamına temel teşkil ediyor. Bu dönemde çevresinden gerekli desteği alabilen çocuklar, erken okuryazarlık becerileri geliştiriyor, ilerde sosyal ilişkileri gelişmiş, saygılı, başarılı,özgüvenli bireyler oluyor ve zorluklarla daha kolay başedebiliyor.

AÇEV son dönemlerde çalışmalarını, erken yaşlardaki çocukların gelişim alanlarına dair bütüncül ve kapsayıcı bir bakış açısı ile güçlendiriyor. Türkiye’de 0-6 yaş arası çocukların durumuna dair gerçekleştirdiği mevcut durum analizi ile ihtiyaçları saptayıp, yeni projelerine yön veriyor. Bu analiz doğrultusunda kaleme alınan “Türkiye’de 0-6 Yaş Çocuğun Durumu” raporu ve bu rapordan yola çıkarak hazırlanan bilgi notu ile erken çocukluk alanında çalışan diğer kuruluşlara fayda sağlanması hedefleniyor. Bilgi Notu”nu bu alanda yapılacak yeni araştırma, uygulama ve politikalar için ilham sağlaması amacıyla sizlerle paylaşıyoruz.

İlk 6 Yıl Bilgi Notu için tıklayın

AÇEV'DEN SON HABERLER

Deprem bölgesi çalışmalarımıza destek olun.