fbpx

#OynayaOynaya Öğreniyoruz! Büyüyoruz! Gelişiyoruz!

Çocukların oyun hakkını savunuyoruz.

Oyunlar, çocukların zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve dil gelişimini destekler. Eğitici, öğretici olduğu kadar özgürleştiricidir. Yaratıcılığını, hayal gücünü ve problem çözme becerilerini geliştirir. Yetişkinlerin, çocukların oyun oynamalarını desteklemeleri ve onlara eşlik etmeleri çok önemlidir.

Şimdi gelin, oyun oynamanın getirdiği mutluluğu birlikte yayalım, bu 23 Nisan'da çocukları oyunlarla buluşturalım.

Çocukların oyun hakkını savunuyoruz.

Oyun, çocukların zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimini destekler. Eğitici, öğretici olduğu kadar özgürleştiricidir. Yaratıcılığı, problem çözme becerilerini ve duygusal düzenlemeyi de geliştirir. Yetişkinlerin, çocukların oyun oynamalarını desteklemeleri ve onlara eşlik etmeleri çok önemlidir.

Şimdi gelin oyun oynamanın getirdiği mutluluğu birlikte yayalım. Geleceğe dair umudumuzu oyunlarla tazeleyelim.

Desteklerinizle, çocukları oyunlarla buluşturalım.

#OynayaOynaya

0-6 yaş arası çocuk nüfusunun genel nüfusa yaklaşık oranı
% 0
En yoksul hanelerde yaşayan 0-6 yaş arası çocuk yüzdesi
% 0
Türkiye'deki 0-6 yaş arası çocuk nüfusu
0

#OynayaOynaya

AÇEV Duygu Ormanı

Duygu Ormanı çocukların hem duyguları öğrenmesi hem de yaratıcı düşünmesini teşvik etmek amacı ile tasarlanmış bir oyundur.

Erken çocuklukta kutu oyunları, çocukların çok yönlü gelişimine katkıda bulunabilir. Bu oyunlar, çocukların zihinsel, sosyal, duygusal ve motor becerilerini destekler. Kutu oyunları aracılığıyla çocuklar problem çözme yeteneklerini geliştirebilir, takım çalışması ve iletişim becerilerini kazanabilirler. Aynı zamanda renkleri, şekilleri, sayıları, duyguları öğrenmelerine yardımcı olabilir ve konsantrasyonlarını artırabilir. Bu oyunlar, eğlenceli bir ortamda öğrenmeyi teşvik ederken, çocukların yaratıcılıklarını da destekleyebilir.

DESTEK OLUN

OYUN PAYLAŞINCA GÜZEL

Bağışınızla, AÇEV uzmanları tarafından geliştirilen eğitici oyunları çocuklarla buluşturmamıza destek olabilirsiniz.

OYUN ÇOCUĞUN HAKKIDIR! ÇOCUĞUN İŞİDİR! GELİŞİMİ DESTEKLER! ÖĞRETİCİDİR! CİDDİ BİR UĞRAŞTIR! YARATICILIĞI GELİŞTİRİR! ÖZGÜRDÜR!

#OynayaOynaya

Oyun Nedir,
Ne Değildir?

Oyun, doğası gereği keyifli, kendiliğinden, gönüllü ve genellikle eğlence amaçlı etkinliklerle karakterize edilen insan davranışının temel bir yönüdür. Genellikle dış hedefler veya sonuçlar tarafından yönlendirilmekten ziyade zevk, yaratıcılık ve keşifle ilişkilendirilir.

YAZIYI OKUYUN

"Oyun çocuğun işidir."

Maria Montessori

Videoyu oynat

Oynamak Neleri Değiştirebilir?

Oyun oynamak, çocukların gelişimi üzerinde birçok olumlu etkiye sahip olabilir.

01.

Zihinsel Gelişim

Oyunlar, çocukların mantıksal düşünme yeteneklerini, problem çözme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirebilir. Örneğin, tangram, satranç, yapboz oynamak, çocukların bu becerilerini güçlendirebilir.

02.

Duygusal Gelişim

Oyunlar, çocukların duygusal zekalarını geliştirebilir. Arkadaşlarıyla oynarken empati kurmayı, iş birliği yapmayı ve duygusal kontrolü öğrenirler. Ayrıca, oyunlar aracılığıyla duygularını ifade etmeyi ve duygularıyla başa çıkmayı öğrenirler.

03.

Sosyal Beceriler

Oyunlar, çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Grup oyunları gibi etkinlikler, çocukların arkadaşlık kurmayı, iletişim becerilerini geliştirmeyi ve iş birliği yapmayı öğrenmelerine yardımcı olabilir.

04.

Fiziksel Gelişim

Aktif oyunlar, çocukların fiziksel sağlığını geliştirebilir. Koşma, zıplama, tırmanma gibi hareketler, çocukların koordinasyonlarını ve dayanıklılıklarını artırabilir, obezite riskini azaltabilir ve genel olarak sağlıklı bir yaşam tarzı için teşvik edici olabilir.

05.

Hayal Gücü ve
Yaratıcılık

Oyunlar, çocukların hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine yardımcı olabilir. Oyun sırasında çocuklar kendi hikayelerini oluşturabilir, farklı rolleri deneyebilir ve yaratıcı çözümler bulabilirler.

Bu etkiler, çocukların yaşlarına ve kişisel farklılıklarına göre değişebilir. Ancak genel olarak, oyun oynamak çocukların sağlıklı gelişimine ve iyi olmalarına katkıda bulunabilir.

#OynayaOynaya

Her çocuğun oyun oynama hakkı vardır!

Çocukların oyun hakkı, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin bir parçasıdır.

Oyun Hakkı

Askıya Oyun Bırakan Kurumlar 🧡

Kurum Adı Bağış Miktarı
Fiba Holding
15.000,00 ₺
Fiba Holding
15.000,00 ₺
Fiba Holding
15.000,00 ₺

KURUMSAL BAĞIŞ

Kurumsal bağışlarınız için bize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.