fbpx

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

1954 yılından bu yana her 20 Kasım, Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanıyor. Bu gün aynı zamanda 1959’da yayımlanan Çocuk Hakları Bildirisi’nin ve 1989’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin de yıldönümünü temsil ediyor. Bizler de AÇEV olarak 30 yıldır yaptığımız gibi bugün ve daima çocukların yaşam, gelişim, korunma ve katılım hakları için çalışmaya devam ediyor; çocukların iyilik hallerini artırmaya, nitelikli eğitim ve yaşam koşullarına ulaşmalarını sağlamaya gayret ediyoruz.

Savaş ve çatışma ortamlarından her zaman en fazla çocuklar zarar görmüştür. Bu vesile ile tüm çocukların iyiliği ve esenliği için şiddetsiz ve çatışmasız bir dünya arzumuzu bir kez daha dile getiriyoruz.

Bu kapsamda tüm çocukların “ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka bir görüş, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş ve başka bir statü bakımından herhangi bir ayrım yapılmaksızın” (ÇHB, İlke 1) haklarına erişmesini savunuyoruz. “Her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu” kabul ediyor ve çocukların “hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı” (ÇHDS, Madde 6) gösteriyoruz.

“Çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu gelişmesi için sevgi ve anlayışa gereksinimi” olduğunun bilinciyle çalışıyor ve “Ailesiz ve yeterli destekten yoksun çocuklara özel bakım sağlamak, toplum ve kamu makamlarının ödevidir” (ÇHB, İlke 6) ilkesi gereği üzerimize düşen sorumlulukları hiç yorulmadan sürdürüyoruz.

“Çocuk ırk, din ve başka herhangi bir ayrımcılığı besleyen uygulamalardan korunur. Anlayış, hoşgörü ve halklar arasında dostluk, barış ve evrensel kardeşlik ruhuyla, güç ve yetkilerini insanlığın hizmetine sunması gerektiği bilinciyle yetiştirilir” (ÇHB, İlke 10) düsturuyla hem çocuklara hem de anne babalara programlar düzenliyor; insanlığın ortak yararını gözeten, ayrımcılıktan uzak bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz.

AÇEV'DEN SON HABERLER

Deprem bölgesi çalışmalarımıza destek olun.