fbpx

İlgili Babalık İçin Daha Güçlü Sivil Toplum Projemiz Çevrim İçi Ortamda Devam Ediyor

15 Temmuz 2019’da Sivil Toplum Destek Hibe Programı İkinci Dönemi (CSSP-II) kapsamında yürütmeye başladığımız İlgili Babalık İçin Daha Güçlü Sivil Toplum Projemiz; COVID-19 salgınına bağlı olarak sahadaki yüz yüze faaliyetlerin dondurulmasının ardından, 2021 Nisan itibariyle kaldığı yerden çevrim içi metotlarla devam ediyor.

Proje kapsamında, bugüne kadar Baba Destek Programı (BADEP) ile 1400 babaya ulaştık. Yaklaşık 170 gönüllü eğitimcimiz ile birlikte 26 planlama-değerlendirme toplantısı ve 14 eğitici eğitimi gerçekleştirdik. İlgili babalık konusunda sivil toplum kapasitesinin güçlendirilmesi ana hedefiyle, BADEP’i tamamlamış babaların ve gönüllü eğitimcilerimizin kendi inisiyatifleri ile kurdukları yerel babalık oluşumlarını destekledik. Onların katılımı ile 2 kapasite geliştirme eğitimi (88 katılımcı) ve 1 erkekliklerle yüzleşme atölyesi (18 katılımcı) düzenledik.

Yerel oluşumların kendi bölgelerinde ilgili babalık, eşitlikçi ve şiddetsiz erkeklik konularında yaptıkları savunuculuk faaliyetleri de dahil olmak üzere ‘Babayım’ kampanyasını yaygınlaştırarak 20.000 kişiye ulaştık. Bütün bu deneyimler ışığında yerel oluşumlara sağlanan materyal, mesaj, içerik ve desteklerle yerelde savunuculuk yapma, farklı kurumlarla işbirliği gerçekleştirme kapasitelerinin desteklenmesi amaçlandı.

Projemizin devamında ise yerel oluşumların ihtiyaçları dahilinde tasarlanan kapasite geliştirme çalışmalarımızı ve erkekliklerle yüzleşme atölyesinin ikincisini gerçekleştireceğiz.

AÇEV'DEN SON HABERLER

Deprem bölgesi çalışmalarımıza destek olun.