fbpx

Çevrim içi Anne Buluşmaları ve Baba Buluşmaları İzleme Raporu

24 Mart tarihinde, çevrim içi Anne Buluşmaları ve Baba Buluşmaları’nın 2020 Güz dönemi İzleme Raporu’nu 100’e yakın paydaşımıza sunduk. Etkinliğimizi katılımcılarımızın değerli geribildirimleriyle tamamladık.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) olarak çalışmalarımızın merkezini oluşturan bilimsel temelli bilginin, ancak topluma dönerek fayda sağlayacağına inanıyoruz. Gelişim Psikoloğu Urie Bronfenbrenner’in Ekolojik Sistemler Kuramı açısından çocuğun en yakınında bulunan anne ve babalara ulaşacak eğitim hizmetleri oldukça önemli. Bu yaklaşım ile çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla, yirmi yılı aşkın süredir Anne Destek Programı ve Baba Destek Programı uyguluyoruz.

Küresel salgın sebebiyle hane içerisinde ebeveyn ve çocukların yaşayabileceği kaygı, korku gibi olumsuz duyguların etkisini azaltmak üzere ebeveyn eğitimlerini uygulamaya devam etmek istedik. Faaliyetlerimizi yeni normale adapte etmek için uzun yıllardır ebeveynlerle ve gönüllü eğitimcilerimizle yüz yüze uyguladığımız müdahale programı tecrübelerimizi kullanarak yeniden bir uygulama geliştirdik: Anne Buluşmaları ve Baba Buluşmaları.

Çevrim içi buluşmalarda, anneler ve babalar, gönüllü eğiticilerin kolaylaştırıcılığında, 10 hafta boyunca haftada bir kez, 50 dakika süren görüntülü çevrim içi uygulamalar üzerinden bir araya geldi. Uygulamalarda yaygın olarak bir iletişim aracı olarak WhatsApp kullanıldı. Buluşmalara katılan ebeveynlerin hanelerine “Evdeki Oyun Kutum” seti gönderildi. 3-6 ve 7-11 yaş grupları için özel olarak tasarlanan bu paketlerde; haftalık bilgilendirme metinleri, haftalık çocuk etkinlikleri, çocukların gelişimini destekleyecek malzemeler, kırtasiye seti, hikâye kitapları, anne ve babalar için etkileşim malzemesi (ahşap bloklar) ve broşürler yer aldı. Evdeki Oyun Kutum ile ebeveyn-çocuk etkileşimini geliştirirken haftalık görüntülü görüşmeler ile de katılımcıların destekleyici ebeveynlik tutum ve davranışlarına yönelik bilgi ve farkındalıklarını artırmak hedeflendi.

Anne Buluşmaları ve Baba Buluşmaları için izleme raporunun hazırlanma amacı, 2020 Güz döneminde uyguladığımız buluşmalardaki katılımcıları, demografik özellikleri ve uygulamaya katılım devamlılığı açısından incelemek, eğiticilerin uygulama boyunca yaşamış oldukları süreci ve deneyimi anlamak ve anne ve babaların buluşmalar ile birlikte ebeveynlik davranışlarındaki değişikliği değerlendirmekti.

Rapordan çıkan sonuçlar, Anne Buluşmaları ve Baba Buluşmalarının çocukların bu dönemde daha fazla yaşadığı uyaran eksikliğini giderebilecek önemli bir müdahale stratejisi olabileceğine işaret ediyor. Geribildirimler, buluşmaların hem olumlu ebeveynlik davranışlarını hem de ebeveynlerin psikolojik olarak iyi olma hallerini destekleyen bir uygulama olduğunu gösteriyor.

Anne Buluşmaları ve Baba Buluşmalarının İzleme Raporu’na buradan, özet rapora ise buradan ulaşabilirsiniz.

AÇEV'DEN SON HABERLER

Deprem bölgesi çalışmalarımıza destek olun.