fbpx

Çocuk ve Ebeveyn Dostu Belediye Yönetişim Rehberi Sonuç Raporu Yayımlandı

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) olarak Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) iş birliğinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla yürüttüğümüz “Çocuk ve Ebeveyn Dostu Belediye Yönetişim Rehberi Projesi”nin raporu yayımlandı. Projenin sonuç raporu, 24 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen çevrim içi lansmanda paylaşıldı.

Proje ile belediyelere yönetişim rehberi sunmak ve yerel düzeyde çocuk gelişimini destekleyici hizmet ve politikaların yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu anlamda proje, İstanbul’da yaşayan çocuklara ve ebeveynlere kulak veriyor ve paydaşların anlamlı katılımını sağlıyor. Projenin önerileri hayata geçirildiği takdirde İstanbul’daki ilçe belediyeleri; ebeveyn ve çocukların gelişimine sunabilecekleri katkıyı yapısal olarak güçlendirebilir, politika ve uygulamalar açısından daha iyi şekilde gelişebilir ve geliştirici uygulama önerilerini kamu-sivil toplum-özel sektör iş birliği ile hayata geçirebilirler.

Belediyelerin çocuk ve ebeveyn dostu bir kültür benimsemesi, çocuk ve ebeveynlerin yaşam kalitesinin artırılması ve sürdürülebilir bir gelecek için kritik önem taşıyor. İstanbul’daki ilçe belediyelerinin kullanımına sunulan “Çocuk ve Ebeveyn Dostu Belediye Yönetişim Rehberi Projesi” ile daha iyi bir geleceğe katkı sağlanıyor. Projenin kapsayıcı araştırma modeli sayesinde, erken çocukluk döneminden başlayarak, belediyelerde ebeveyn ve çocuğun gelişimini destekleyen politika ve uygulamaların hayata geçirilmesi destekleniyor.

Çevrim içi lansman, yerel yönetim mekanizmalarının, sivil toplum kuruluşlarının (STK), şirketlerin, ebeveynler ve çocukların katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı yaptığı açılış konuşmasında; çocuklarla ve çocuklar için çalışırken hassasiyet göstermenin önemine değindi ve şunları söyledi: “Çocuk konusunda bir çalışma yapılırken, bu alanda çalışan farklı paydaşların katkılarıyla ve iş birliğiyle ilerlemek çok önemli. Çünkü iş birliği içerisinde geliştirilen çalışmaların etkisi daha büyük oluyor. Bu nedenle Rehberde, belediyelerin çocuk ve ebeveyn dostu belediyecilik anlayışları gereği farklı paydaşlarla da iş birliği yapması gerektiğinin altını çiziyoruz. Toplumun sorunlarına çözüm üretmek motivasyonuyla çalışan sivil toplum kuruluşları, tam da bu konuda belediyelerin en önemli paydaşları arasında yer alıyor.” dedi.

Etkinlikte konuk konuşmacı olarak yer alan Uzm. Dr. Kerem Dündar ise geleceğin çocuk ve ebeveynleri perspektifiyle belediyelerle gelişim önerileri paylaştı, annelik eğitimlerinin yanı sıra babalık eğitimlerinin önemini vurguladı.

Projenin sonuçları ve belediyelerin gelişimine yönelik hazırlanan önerilerin yer aldığı “Araştırma Bulguları ve Gelişim Önerileri” adlı panelin moderatörlüğünü Argüden Yönetişim Akademisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Ilgaz yaptı. Panelde Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Araştırma ve Politika Geliştirme Direktörü Başak Tuğsavul, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) Yönetim Kurulu Üyesi Semra Akman ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Saha Müdürü Bülent Belin konuşmacı olarak yer aldı. Panelde; çocukların bütünsel gelişimi için hizmet ve politikalar geliştirme, çocuklar ve ebeveynler üzerine çalışan STK’larla iş birliği geliştirme, çocuklar ve ebeveynlere sunulan hizmetlerde özel sektörden gönüllü desteği sağlama, çocuk ve ebeveyn dostu belediyeciliği tasarlama, belediyelerin çocuklar ve ebeveynlere yönelik sundukları hizmetleri kapsayan kayıtları tutma, belediye çalışanlarının çocuk ve ebeveynlere yönelik bakış açılarını geliştirme, düşük sosyoekonomik gelir seviyesine sahip aileleri destekleme, düşük sosyoekonomik gelir seviyesinde bulunan ebeveynlere yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları düzenleme, erkeklere ve babalara yönelik hizmet ve politikaları hazırlama ve genç kadınların güçlenmesine yönelik öneriler paylaşıldı.

37 İstanbul ilçe belediyesinin sonuçlarını ve belediyelerin kullanımına yönelik hazırlanan gelişim önerilerini içeren Çocuk ve Ebeveyn Dostu Belediye Yönetişim Rehberi için tıklayınız.

 

AÇEV'DEN SON HABERLER

Deprem bölgesi çalışmalarımıza destek olun.