fbpx

Her Çocuğa Eşit Fırsat: Erken Çocukluk Eğitimine İlişkin Politika Önerileri

Eğitim Reformu Girşimi’yle birlikte erken çocukluk hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik hazırladığımız politika önerilerimizi karar alıcıların dikkatine sunuyoruz.

Gelişimin en hızlı olduğu yılları kapsayan erken çocukluk döneminde sağlanan nitelikli eğitim hizmetleri çocuğun fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimi için eşsiz önemdedir. Erken çocukluk eğitiminin (EÇE) olumlu etkileri, erken çocukluk döneminde çocuğun iyi olma hâlini desteklemenin ötesine geçerek, bireylerin gelecek eğitim ve çalışma yaşamlarında da sürmektedir. Kapsayıcı ve nitelikli EÇE aynı zamanda, eğitim hakkının ve bu hak yoluyla diğer hakların, çocukların içinde bulundukları koşullardan bağımsız olarak yaşama geçmesini kolaylaştırmaktadır.

Türkiye’de EÇE hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına ve okulöncesi eğitime erişimin artırılmasına yönelik politikaların Millî Eğitim Bakanlığı’nın öncelikleri arasında olması ve Ulusal Erken Çocukluk Gelişimi Strateji Belgesi gibi çalışmaların yürütülmesi umut veren gelişmelerdir. Ancak yaşamın en önemli evresi olarak kabul edilen erken çocukluk döneminde Türkiye halen niceliksel ve niteliksel hedeflerinin gerisindedir.

Türkiye’nin çocuk haklarına ilişkin yükümlülüklerinin hem uluslararası hem de ulusal düzeyde ulaşmayı taahhüt ettiği kalkınma hedeflerinin hayata geçmesinde EÇE hizmetleri belirleyici role sahiptir. AÇEV ve ERG tarafından önceliklendirilen politika önerilerinin karar alıcılar tarafından benimsenmesi, bu hedeflere ulaşılması için çok önemli bir adım olacaktır.

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) iş birliğiyle hazırladığımız “Erken Çocukluk Eğitimine ilişkin Politika Önerileri” belgesinin tamamını okumak için tıklayınız.

AÇEV'DEN SON HABERLER

Deprem bölgesi çalışmalarımıza destek olun.