fbpx

UBS Obtimus Vakfi İşbirliğinde “Kırsal Alanda Yaşayan Çocuklar İçin Eşit Bir Başlangıç” Projesi

United Bank of Switzerland-(UBS Optimus) Vakfı desteğiyle 2012-2015 yılları arasında yürüttüğümüz proje ile, kırsal alanda yaşayan çocuklara bütünlüklü bir program aracılığıyla okul öncesi eğitim hizmeti sunulmasını hedefledik. Proje kapsamında, anasınıflarının fiziksel ortamlarının iyileştirilmesi, ana sınıfı öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin kapasite güçlendirme eğitimleri ile desteklenmesi, ailelerin ebeveynlik konusunda eğitilmesi, yerel toplumda erken çocukluk eğitiminin önemi ile ilgili farkındalığın artırılması için 3 yıl boyunca çalışmalar gerçekleştirdik. Ayrıca, kadınların güçlenmesi yoluyla, Türkiye kırsalında yaşayan çocukların erken yaşlardan itibaren gelişimlerini destekledik. Proje, Tokat ilinde 20 köyde yürütüldü.
Proje sınıflarında görev yapan anasınıfı öğretmenleri ve yerelden bulunan 6 eğiticiye için ebeveynlik yaklaşımları ve kaliteli erken çocukluk eğitimi konularında eğitim seminerleri yapıldı.Proje kapsamında kırsal alanda kadınlara yönelik 9 haftalık Dere Tepe Eğitim Kadın Destek Programı uygulandı ve video destekli, sağlık, hijyen, gelişim ve iletişim konularında bilgiler aktarıldı. Proje sonunda 17 eğitim grubu ile 260 kadına eğitim verildi.
Projenin diğer bir ayağı olarak 3-6 yaş çocuklar için eğitim alan bu kadınlara Eğlenerek Öğreniyorum Programı uygulandı ve kırsal yaşamda anneye kendi işleri içerisinde çocuğuyla oyun bazlı paylaşabileceği, aynı zamanda çocuğun gelişimini destekleyebileceği faaliyetler öğretildi.. 9 haftada bu program ile 260 tane 3-6 yaş arası çocuğa, anneleri yoluyla ulaşıldı.
Proje köylerinde, yerel halkı, özellikle köyün erkeklerini ve ileri gelenlerini erken çocukluk döneminin ve okul öncesi eğitimin önemi hakkında bilgilendirmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla kahve toplantıları düzenlendi ve bu yolla 149 kişiye ulaşıldı.

AÇEV'DEN SON HABERLER

Deprem bölgesi çalışmalarımıza destek olun.