Beş Ülkeden Anneler Anlatıyor: Anne Çocuk Eğitim Programı

Anne
Yazar Sevda Bekman, Aylin Atmaca Koçak
Yıl 2009
Özet Araştırmanın amacı Anne Çocuk Eğitim Programı’na katılmış annelerin bu programla ilgili deneyimlerini kendi bakış açılarından öğrenmekti. AÇEP’in ilk ve daha sonra değişmiş biçiminin kısa vadeli ve boylamsal niceliksel değerlendirme araştırmaları vardı (Kağıtçıbaşı ve diğerleri, 2001; Kağıtçıbaşı ve diğerleri, 2009; Bekman, 1998). Tek niteliksel araştırması da İstanbul’daki uygulamalardan seçilen bir grupla yapılmıştı (Koçak ve Bekman, 2004). Dolayısı ile “sonuca” odaklanmış birden fazla araştırma vardı. Sürece odaklanan bir araştırma ihtiyacı bu çalışmaya yol açtı. Ayrıca AÇEP 1998’den itibaren yurt dışında da uygulanmakta idi. Yurt dışı uygulamaları ile ilgili değerlendirmeler de önemli idi.
Anahtar Sözcükler "AÇEV: Anne-Çocuk Eğitim Vakfı ZEP: Zihinsel Eğitim Programı EÇE: Erken Çocukluk Eğitimi İsv: İsviçre Bah: Bahreyn AÇEP: Anne-Çocuk Eğitim Programı ADP: Anne Destek Programı Tür: Türkiye Bel: Belçika Sar: Suudi Arabistan"
Referans Bekman, S., & Atmaca Koçak, A. (2009). Beş ülkeden anneler anlatıyor: Anne Çocuk Eğitim Programı. İstanbul: Anne Çocuk Eğitim Vakfı.