AÇEV, Koç Holding’in “Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni Destekliyorum” Projesi’nin ortaklarından biri oldu.
14.08.2015
 

AÇEV toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenleri ve sonuçlarına dair toplumun tüm kesimlerinde farkındalık yaratmak ve bütüncül bir yaklaşımla iş kültüründe ve sosyal hayatta eşitlikçi yaklaşımlar için çalışmalar yapmak üzere, Koç Holding ile “Ülkem İçin Projesi” kapsamında işbirliği yapıyor.

Koç Holding, 2006 yılında başlattığı Ülkem İçin Projesi’nin 2015 – 2017 yılı temasını “Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” olarak belirledi. Proje kapsamında Koç Holding, AÇEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP Vakfı) ve Koç Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi (Koç-Kam) & Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile işbirliği yaptı.

Projede hedefler; “Bayilere, çalışanlara ve yöneticilere yönelik seminerlerle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturarak, bu alanda duyarlı işyeri ortamını desteklemek için ilk adımı atmak; Koç Topluluğu genelinde kadın çalışanların seviyesini ve oranını yükseltmeye yönelik uygulamalar hayata geçirmek; yaratıcı uygulamalar ve sosyal sorumluluk çalışmaları ile projenin etkisini artırmak; bayiler aracılığıyla yerelde toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini yerleştirecek şekilde paydaşların (gençler, kamu çalışanları, işverenler) kapasitelerini geliştirmek.” olarak belirlendi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, “Temenni ve iyi niyet dilinin ötesine geçip, kadın ve erkeğin eşit hak ve fırsatlara sahip olacağı bir Türkiye için daha kararlı ve çözüm odaklı adımlar atmak zorundayız. Koç Topluluğu olarak eşitlikçi bir toplum için üzerimize düşeni yapmak üzere harekete geçtik. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenleri ve sonuçlarına dair toplumun tüm kesimlerinde farkındalık yaratmak ve bütüncül bir yaklaşımla iş kültüründe ve sosyal hayatta eşitlikçi yaklaşımlar için çalışacağız” diye konuştu.

AÇEV Genel Müdürü Nalan Yalçın ise; Ülkem İçin Projesi kapsamında Koç Holding ile işbirliği yapmaktan ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki bir çalışmanın parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yalçın “ AÇEV olarak son dönemlerde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu eğitimlerimiz içinde yoğun bir biçimde işliyor ve hedeflediğimiz her kesimde farklı boyutlarda etki yaratmaya çalışıyoruz. Projede Koç Topluluğu çalışanları ile yapacağımız çalışmaların bize bu konuda ayrı bir zenginlik katacağına inanıyoruz.” dedi.

AÇEV projeye uzmanlığı doğrultusunda, toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek üzere Koç Holding çalışanlarına yönelik, 3 aşamalı faaliyetleri ile katkıda bulunuyor;

Birinci aşamada, AÇEV uzmanları tarafından, ihtiyaç saptama çalışmaları doğrultusunda geliştirilen “Bilgi Değirmeni” başlıklı seminerlerde, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda Koç Topluluğu çalışanlarında farkındalık yaratılması hedeflendi.. Şirketlerde yapılacak ilk seminerler 12 kişilik AÇEV Uzman Eğitimci kadrosu tarafından gerçekleştirilecek. Bu seminerler Topluluk bünyesinde, AÇEV’den eğitim alan Koç Gönüllüleri tarafından yaygınlaştırılacak. Ayrıca, 24 kişilik AÇEV Saha Danışmanı ekibi de seminer uygulayarak ve KOÇ Gönüllülerinin seminerlerinde gözlem-geribildirim-danışmanlık hizmeti vererek projeyi destekleyecek.

2017 yılına kadar devam edecek projenin ilk aşamasında, Bilgi Değirmeni Semineri’ni Topluluk içinde uygulamak üzere başvuruda bulunan 336 gönüllüye, AÇEV tarafından 2015 Haziran-Ağustos ayları arasında Yapı Kredi İstanbul Bayramoğlu Tesisleri’nde eğitim semineri yapıldı ve katılım belgesi verildi.

Proje kapsamında AÇEV eğitimcileri Koç Topluluğu şirketleri çalışanlarına “Bilgi Değirmeni” Seminerleri’ni yapmaya devam edecek. Ayrıca, eğitim alan Koç Gönüllüleri’ de kendi şirketlerinde bu seminerleri 2017 yılında proje tamamlanıncaya kadar çalışanlarına uyguluyor olacak.

Projenin ikinci aşamasında ise Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda daha fazla bilgi edinmek ve farkındalık kazanmak isteyen Topluluk çalışanlarına AÇEV tarafından “Anlama Atölyeleri” düzenlenecek. Üçüncü aşamada ise bu atölyelere katılan, daha derinlemesine eğitim almak isteyen ve davranış değişikliği hedefleyen kişilere “Değişim Rüzgarı” başlığı altında, altı oturumdan oluşan ebeveyn programı uygulanacak.

"2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun 7 inci maddesi gereğince, İstanbul Valilik Makamının 15/11/2006 tarih ve 30545 sayılı Olur'ları ile izin verilmiştir."    
Intro   |    Ana Sayfa   |    benimleoynarmisin   |    acevokuloncesi   |    gelecegeilkadim   |    acevdeokuyaz   |    AÇEV İntranet    |    AÇEV Mail