Kınık Belediyesi işbirliğinde “Gelecek için Bugüne Destek” Projesi

2014 yılında Soma’da yaşanan maden faciası sonrasında bölgede ihtiyaca yönelik olarak yapılan araştırmalar sonucunda; erken çocukluk, aile ve kadın destek konularındaki programlarını bölge halkına destek amacıyla uygulama kararı aldık. Bu amaçla, Kınık ve Soma’da Anne Baba Olmak Seminerleri düzenledik ve yaklaşık 250 kişiye eğitim verdik. […]

HSBC İşbirliğinde Güneydoğu Anadolu “Yaz Anaokulları ve Anne Destek Programı

2013 ve 2014 yıllarında HSBC Türkiye desteği ile yürütülen Yaz Anaokulları ve Anne Destek Programı, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde okul öncesi ve anne eğitimlerine en çok ihtiyaç duyan kesimlere ulaşmayı ve bu bölgede kapasite geliştirmek suretiyle eğitimde bölgesel eşitsizlikleri azaltmayı hedefledi. Bu kapsamda, iki yılda […]

MEB ve AB işbirliğinde Okul Öncesi Eğitimi Güçlendirme Projesi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Mart 2010’da UNICEF’in teknik desteği ve AB’nin mali katkısı ile başlatılan Okul Öncesi Eğitimi Geliştirme Projesi, MEB kurumlarının, kamu kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, STK’ların kapasitelerinin güçlendirilmesi ve toplum temelli modellerin ve ortaklıkların geliştirilmesi yoluyla dezavantajlı çocuklar ile aileleri için nitelikli gündüz çocuk […]

Türkiye Vodafone Vakfı İşbirliğinde “Geleceğe İlk Adım” Projesi

Türkiye Vodafone Vakfı (TVV), Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliği ile 2009’da başlatılan Geleceğe İlk Adım Projesi ile okul öncesi eğitime erişimin düşük olduğu bölgelerde çocukların hayata eşit fırsatlarla başlayabilmeleri için kaliteli bir okul öncesi eğitim olanağı […]