Bilgisayar Destekli Okuryazarlık Eğitimi www.acevdeokuyaz.org

1995 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, Türkiye genelinde yetişkinler için okuryazarlık eğitim programları uygulayan AÇEV, daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla, yüz yüze eğitimlerin yanı sıra bilgisayar tabanlı bir okuryazarlık programı geliştirdi. Okuma yazma bilmeyenlerin ya da az […]

KOÇ Holding işbirliğinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” Projesi

2015 yılı itibarıyla Koç Holding şirketleri çalışanlarına toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla “Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” projesini yürütmeye başladık. Proje kapsamında AÇEV tarafından öncelikle, KOÇ Topluluğu şirketlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak üzere “Bilgi Değirmeni Semineri” geliştirildi. Bilgi Değirmeni Semineri’nin […]

UN Women işbirliğinde Temsil Yoluyla Kadınların Güçlendirilmesi Projesi

UNWomen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun desteğiyle, 2016 yılında genç kadınların kararlara katılımına yönelik bir güçlenme projesine başlandı. Bu proje ile 3 yıl boyunca 15-35 yaş arası eğitim (ilkokul mezunu) ve sosyoekonomik düzeyi düşük ve kaynaklara erişimi kısıtlı genç kadınların; ileri okuryazarlık becerilerinin yanı sıra ev, […]

Yapı Kredi Bankası işbirliğinde Demokratik Aileler için Baba Eğitimleri Projesi

Yapı Kredi Bankası, Ülkem İçin Fonu ile AÇEV’in “Demokratik Aileler için Baba Eğitimleri Projesi”ni desteklerken, bu kapsamda gerçekleştirilen Baba Destek Programı eğitimleri ile 640 babaya ulaşıldı. 2016 yılında başlayan proje, 2 yıl boyunca Ege Bölgesi’nde Afyon, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya ve Muğla illerinde uygulandı.

UN Trust Fund İşbirliğinde Eşitlik İçin Babalar da Burada Projesi

2016-2018 yıllarını kapsayan bu proje, hem babalara yönelik program uygulamaları hem de ilgili babalık ve eşitlik için erkeklerin rolü konularında savunu ve kampanya bileşenleri içeren bir yapıya sahip. Projenin nihai hedefini erkeklerin kadına yönelik şiddetin engellenmesinde daha fazla sorumluluk üstlenmeleri oluşturuyor. Proje kapsamında; bir yandan […]

Bernard Van Leer Vakfı (BVLF) İşbirliğinde Değişim İçin Babalar Projesi

Genel amacı çocuklar için daha iyi bir ortamın sağlanması için babanın olumlu etkisini ve rolünü güçlendirmek olan proje kapsamında, babaların desteklenmesi yoluyla ev içinde demokratik ilişkiyi güçlendirerek çocuğa olumsuz etkisi olacak davranış ve tutumları azaltmak hedefleniyor. Nihayetinde çocuklar için destekleyici bir çevrenin sağlanması amaçlanıyor. Proje […]