Kınık Belediyesi işbirliğinde “Gelecek için Bugüne Destek” Projesi

2014 yılında Soma’da yaşanan maden faciası sonrasında bölgede ihtiyaca yönelik olarak yapılan araştırmalar sonucunda; erken çocukluk, aile ve kadın destek konularındaki programlarını bölge halkına destek amacıyla uygulama kararı aldık. Bu amaçla, Kınık ve Soma’da Anne Baba Olmak Seminerleri düzenledik ve yaklaşık 250 kişiye eğitim verdik. […]

Fibaemeklilik işbirliğinde “Pembe Kurdele” Projesi

AÇEV ve Fibaemeklilik işbirliğiyle gerçekleştirilen ve kadın sağlığına dikkat çekmek için yürütülen “Pembe Kurdele Projesi” kapsamında, AÇEV’in anne-çocuk eğitimlerine destek veriliyor. Ayrıca, Fibaemeklilik, kadın kanserleri ve bu kanserlerin erken teşhisi konusunda toplumda bilinç oluşturmak amacıyla 4 yıldır çalışmalarına devam ediyor. Bu amaçla AÇEV eğitimlerine katılan […]

BOEING işbirliğinde “Kırsalda Kadın ve Çocuk Eğitimleri” Projesi

Köylerde anasınıfları oluşturmak, öğretmenlere ve annelere yönelik eğitimlerle, erken çocukluğun önemi konusunda farkındalık yaratmak üzere geliştirilen proje kapsamında Adana ve Mersin illerine bağlı köyler arasından, anasınıfı ihtiyaçları, mevcut öğrenci sayısı, küçük yaşlardaki çocukların yoğun olması gibi özelliklere göre 4 köy belirlendi. Bu köylerdeki anasınıfları; eğitici […]

HSBC İşbirliğinde Güneydoğu Anadolu “Yaz Anaokulları ve Anne Destek Programı

2013 ve 2014 yıllarında HSBC Türkiye desteği ile yürütülen Yaz Anaokulları ve Anne Destek Programı, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde okul öncesi ve anne eğitimlerine en çok ihtiyaç duyan kesimlere ulaşmayı ve bu bölgede kapasite geliştirmek suretiyle eğitimde bölgesel eşitsizlikleri azaltmayı hedefledi. Bu kapsamda, iki yılda […]

MEB ve AB işbirliğinde Okul Öncesi Eğitimi Güçlendirme Projesi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Mart 2010’da UNICEF’in teknik desteği ve AB’nin mali katkısı ile başlatılan Okul Öncesi Eğitimi Geliştirme Projesi, MEB kurumlarının, kamu kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, STK’ların kapasitelerinin güçlendirilmesi ve toplum temelli modellerin ve ortaklıkların geliştirilmesi yoluyla dezavantajlı çocuklar ile aileleri için nitelikli gündüz çocuk […]

UBS Obtimus Vakfi İşbirliğinde “Kırsal Alanda Yaşayan Çocuklar İçin Eşit Bir Başlangıç” Projesi

United Bank of Switzerland-(UBS Optimus) Vakfı desteğiyle 2012-2015 yılları arasında yürüttüğümüz proje ile, kırsal alanda yaşayan çocuklara bütünlüklü bir program aracılığıyla okul öncesi eğitim hizmeti sunulmasını hedefledik. Proje kapsamında, anasınıflarının fiziksel ortamlarının iyileştirilmesi, ana sınıfı öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin kapasite güçlendirme eğitimleri ile desteklenmesi, ailelerin […]

Sabancı Vakfı Hibe Programları İşbirliğinde “Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi” Projesi

Sabancı Vakfı Hibe Programları desteği ile geliştirdiğimiz “Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi” Projesi 2009-2011 yılları arasında hayata geçti. Proje ile 15 yaş ve üstü okuryazar olmayan kadınlara okuma-yazma öğretmek, temel haklar ve engelli hakları konusunda bilinç düzeylerini yükseltmek , toplumsal katılımda daha etkili bireyler olmalarına destek […]

UN Women İşbirliğinde “Şiddetsiz Aileler İçin Baba Eğitimi” Projesi

AÇEV uzmanları tarafından geliştirilmiş olan Baba Destek Programı, 2010-2013 yılları arasında Birleşmiş Milletler – Kadının Güçlendirilmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Örgütü – UN Women- tarafından desteklenen, “Şiddetsiz Aileler İçin Baba Eğitimi” Projesi kapsamında uygulandı. Uzun yıllardır bir ebeveynlik programı olarak babalara etkili bir şekilde ulaşan […]

Citibank İşbirliğinde “Temel ve Finansal Okuryazarlık” Projesi

Citi Foundation tarafından desteklenen proje, 2011-2012 yıllarında uygulandı. Proje kapsamında İzmir ve Adana illerinde uygulanan İ şlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı (İYOP) ile 630 okuryazar olmayan kadına, İleri Okuryazarlık ve Bilgiye Erişim Programı ile de 420 düşük seviyede okuryazar kadına ulaşıldı. Proje ile ayrıca kadınların finansal […]